Pro školy

Mobilní expozice práva útrpného s odborným výkladem, uzpůsobeným pro děti a mládež. Jedná se o výstavu nástrojů používaných k mučení a popravám,doplněnou naučným komentářem. Délka produkce je od 45 do 60 minut. Během produkce je zohledněn věk dětí,a dle toho i způsob výkladu.

 

I. stupeň ZŠ

- výklad je prováděn "pohádkovou" formou a je zasazen do doby "králů a princezen". Jsou vynechána historická období,letopočty i jména panovníků.  Důraz je kladen na věci jako pravda/lež, přiznání/zapírání a trestání kdysi a dnes. To vše za pomoci příkladů a příměrů,které děti znají,nebo o nich alespoň slyšely. Příklad výkladu o trestání zlobivých žáků: dnes/před 100 lety/kdysi dávno - černý puntík,poznámka/klečení v koutě na hrachu či polínkách/ 25 ran rákoskou, přičemž hrách i polínka si děti mohou vyzkoušet na vlastní kůži(kolena).  Délka výkladu je cca 45 minut, součástí jsou i otázky a odpovědi.

 

II. stupeň ZŠ, SŠ,SOU

- výklad je zaměřen na historii práva útrpného a trestů v průběhu dějin. Je zde popsán výslech a tresty dle Tereziánského zákoníku, během kterého si žáci v pozici figurantů mohou vyzkoušet jednotlivé procedury. Pro nejstarší žáky ZŠ a všechny žáky SŠ/SOU je součástí výkladu i seznámení s excesy justice od tzv. "honů na čarodějnice"  přes procesy 20. století až do dnešních dnů. Délka výkladu je cca 60 minut, součástí jsou i otázky a odpovědi.

1) Místo produkce:  plac potřebný pro umístění expozice je minimálně 20m2 s dobrým přístupem. Ideální místo je např. tělocvična, šířka dveří do objektu min. 90cm. Je to z důvodu rozměrů a váhy některých exponátů, po domluvě a s přihlédnutím k místním poměrům se dá nalézt řešení i pro hůře přístupná místa.

 

2) Čas a doba trvání produkce: doba trvání jednoho výkladu je 45/60 minut, počet výkladů za den není omezen. Je třeba počítat s časem na instalaci a následné uklizení expozice, a to 60 minut pro každé zvlášť.

 

3) Cena:  do 100 žáků je pevná, 3.000,-

               nad 100 žáků je 30,- za žáka

               nad 50km jsou k ceně připočítány náklady na dopravu.

 

4) Ostatní: Objednání je možno provést telefonicky nebo emailem,kdy si vzájemně dohodneme a potvrdíme čas,místo,dobu trvání a cenu produkce.

Počet žáků na jeden výklad není omezen, ale dle zkušeností doporučuji

max. 40-50 žáků.

 

Účelem výkladu je seznámení žáků s tímto méně známým druhem lidského konání v průběhu dějin, opředeného mnoha mýty a tajemstvím.              

 

Účelem výkladu není strašení,vzbuzování hrůzy,popírání,zamlčování či překrucování dějin a faktů.

Kontakt

Kat Vopat Miroslav Vopat,
Černíkovice 15,
331 41 Kralovice

608 036 582
vopat.m@seznam.cz